Disclaimer

Door gebruik te maken van de website www.vansante.be verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.
We besteden voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de gegevens op deze website fouten, omissies of onvolkomenheden bevatten, reden waarom de informatie onder voorbehoud wordt verstrekt. Verder kunnen we niet instaan voor het foutloos functioneren van de website.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. Noch wij, noch overige leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met op deze website beschikbare informatie en/of documenten dan wel enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het door gebruiker elektronisch aanleveren van informatie en/of documenten.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden al onze rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, ontwerp, beeldmateriaal, afbeeldingen en logo’s). Behalve voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carl Van Sante, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of gegeven, maar zullen wel aan derden ter beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren, tenzij u ons schriftelijk bericht daartegen bezwaar te hebben.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Middels cookies kan informatie worden verzameld over het gebruik van onze diensten, zodat deze kunnen worden verbeterd en aangepast aan de wensen van onze bezoekers. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt slechts gebruikt om deze website gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruiken van de website geen cookies ontvangt.